Välgörenhet – Helping Others

För varje handske som du köper så går 20 % oavkortat till välgörenhet. The Helping Hand är företagsvän med World Childhood Foundation.

Childhood är en liten, flexibel barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Företagsväns märke

Våra Riktlinjer

Vi utgår från nedanstående riktlinjer när vi väljer välgörande ändamål för Handsken:

  • Organisationer som får bidrag från oss ska vara religiöst och politiskt oberoende.
  • Organisationer som får bidrag har genomgått en granskningsprocess där tidigare projekt samt organisationens bedömningsprocess för bidragssökande undersöks.
  • Organisationens ekonomiska effektivitet granskas. Det är viktigt att en så stor andel av bidraget som möjligt går till rätt ändamål och inte till oskäliga kostnader. En kvalitetsstämpel är till exempel att organisationen har ett 90-konto som säkerställer att åtminstone 75 % av organisationens totala intäkter går till ändamålet.

Vi följer dessa riktlinjer för att försäkra oss om att dina pengar kommer fram och används på rätt sätt.